Domácí vzdělávání

Vzdělávání má formu pracovních sešitů, které pěstoun pročítá a vyplňuje doma.

Nepotřebuje k tomu PC ani připojení k internetu.

Edukativní text je doplněný otázkami a úkoly, odpovědi na ně pak slouží k ověření účasti.

Splněné vzdělávání je potvrzeno Osvědčením
o absolvování Domácího vzdělávání.

Co najdete v pracovním sešitu?

Pracovní sešit obsahuje 25 – 35 listů.

Edukativní text v přehledné grafice doplňují jednoduché otázky a úkoly. Odpovědi jsou přímo vpisovány do pracovních listů a vedou účastníky vzdělávání k lepšímu pochopení probíraného tématu.

Vyplněné odpovědi zároveň slouží k ověření účasti
v Domácím vzdělávání.

Není třeba PC ani připojení k internetu.

Důraz klademe na porozumění tématu a praktické využití získaných informací.

Témata domácího vzdělávání

Motivace

Proč je motivace pro náš život tak důležitá?
Co se děje, když nám motivace chybí?
Jak motivovat sebe, jak motivovat své děti?
Co je a co není vhodné?

Provedeme Vás světem motivace a nabídneme postupy, které vám usnadní zvládnout situace, kdy se vám nebo vašim dětem do něčeho nechce.

Spokojená rodina I. a Spokojená rodina II.

Jak vytvářet pro sebe a své děti spokojenou rodinu? Na jakých základech spokojená rodina stojí? A jak
o spokojenost rodiny pečovat? Co dělat, když to doma prostě nefunguje i přesto, že se tak moc snažíte?

Provedeme Vás světem rodiny a nabídneme postupy, které Vás povedou k vybudování spokojené rodiny, ze které budete mít radost Vy i Vaše děti.

Puberta a dospívání

Co se děje v mysli a v těle puberťáka? Jak vidí sám sebe? Jak vnímá vnější svět? Jak vidí své rodiče, své pečovatele? Co funguje a co nefunguje při vzájemné komunikaci? Proč otázka, začínající na proč, je v tomto období zakázaná?

Provedeme Vás světem puberty a dospívání. Nabídneme Vám postupy, jak zvládnout různé situace a překážky, které s sebou toto období přirozeně přináší.

DO HNÍZDA z.s.
Kancelář: Platanová 4, České Budějovice
konzultace vždy po předchozí domluvě
IČO 08443319
Č.ú.:2301686930/2010
ID datové schránky: 2ckecum
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce číslo 8408.
KONTAKTY
Telefon
+ 420 723 752 223
Mail
info@pestouni-dohnizda.cz
WEB
https://www.pestouni-dohnizda.cz