Poslání, cíle a zásady naší činnosti

Naše poslání

Posláním spolku DO HNÍZDA z.s. je podpora pěstounství.

Podporujeme pěstounské rodiny pečující o děti, které nemohou vyrůstat ve svých biologických rodinách. Prostřednictvím doprovázení jim pomáháme vytvářet stabilní, bezpečné a podnětné prostředí.

Naše cíle

Podporujeme děti, které vyrůstají v pěstounské péči.

Podporujeme rodiny v zajišťování bezpečného prostředí pro zdravý vývoj dítěte v pěstounské péči s ohledem na jeho identitu a jeho specifické potřeby včetně podpory vztahu
a kontaktu s původní biologickou rodinou a osobami blízkými.

Podporujeme pěstounské rodiny a pěstouny jako jednotlivce; zajišťujeme vzdělávání a rozvíjení jejich kompetencí, znalostí
a dovedností v souvislosti s výkonem pěstounské péče.

Podporujeme zájemce o náhradní rodinnou péči,
zejména o pěstounskou péči.

Seznamujeme veřejnost s tématy náhradní rodinné péče, zejména pěstounské péče.

Komu pomáháme

  • dětem svěřeným do pěstounské péče a pěstounům
  • každému dítěti, které požádá o pomoc, ochranu svého života a dalších svých práv
  • zájemcům o náhradní rodinnou péči, zejména pěstounskou péči
  • široké veřejnosti nabídkou konzultací, poradenství, vzdělávání a besed o tématu náhradní rodinné péče, osvětou a propagací pěstounství

Zásady naší práce

  • nejlepší zájem dítěte
  • respekt k jedinečnosti situace dítěte a jeho pěstounské rodiny
  • profesionální a kvalitní služba
  • otevřenost a důvěra
  • týmová spolupráce a komplexní podpora
DO HNÍZDA z.s.
Kancelář: Platanová 4, České Budějovice
konzultace vždy po předchozí domluvě
IČO 08443319
Č.ú.:2301686930/2010
ID datové schránky: 2ckecum
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce číslo 8408.
KONTAKTY
Telefon
+ 420 723 752 223
Mail
info@pestouni-dohnizda.cz
WEB
https://www.pestouni-dohnizda.cz