PŘEMÝŠLÍTE O PĚSTOUNSTVÍ?
Pojďte s námi ...

PĚSTOUNI DO HNÍZDA

Jsme organizace DO HNÍZDA z.s.
Seznamujeme veřejnost s tématem pěstounské péče, oslovujeme nové zájemce.
Provázíme zájemce na cestě k pěstounství.
Realizujeme zážitkový pobyt DO HNÍZDA a inspirujeme se přírodou.
Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče a doprovázíme pěstouny.
Vzděláváme pěstouny.

Pracujeme s životními zkušenostmi dětí i dospělých, kteří pěstounství dobře znají.
V bezpečném prostředí umožňujeme nahlédnout do života pěstounské rodiny.
Vytváříme prostor a čas k lidskému setkání a sdílení.

Máme dlouholeté zkušenosti se systémem náhradní rodinné péče.

Ve spolupráci s úřady sociálně-právní ochrany dětí hledáme tu nejlepší cestu, jak pro děti najít pevné zázemí v pěstounské rodině.

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním spolku DO HNÍZDA z.s. je podpora pěstounství.

NAŠE CÍLE

Podporujeme děti, které vyrůstají v pěstounské péči.

Podporujeme rodiny v zajišťování bezpečného prostředí pro zdravý vývoj dítěte v pěstounské péči s ohledem na jeho identitu a jeho specifické potřeby včetně podpory vztahu a kontaktu s původní biologickou rodinou a osobami blízkými.

Podporujeme pěstounské rodiny a pěstouny jako jednotlivce; zajišťujeme vzdělávání a rozvíjení  jejich kompetencí, znalostí a dovedností v souvislosti s výkonem pěstounské péče.

Podporujeme zájemce o náhradní rodinnou péči, zejména o pěstounskou péči.

Seznamujeme veřejnost s tématy náhradní rodinné péče, zejména pěstounské péče.

KOMU POMÁHÁME

dětem svěřeným do pěstounské péče a pěstounům
každému dítěti, které požádá o pomoc, ochranu svého života a dalších svých práv
zájemcům o náhradní rodinnou péči, zejména pěstounskou péči
široké veřejnosti nabídkou konzultací, poradenství, vzdělávání a besed o tématu náhradní rodinné péče, osvětou a propagací pěstounství

ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE

nejlepší zájem dítěte
respekt k jedinečnosti situace dítěte a jeho pěstounské rodiny
profesionální a kvalitní služba
otevřenost a důvěra
týmová spolupráce a komplexní podpora

DOPROVÁZENÍ

Naše vzájemná spolupráce s pěstounskou rodinou vzniká uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče. Při spolupráci s pěstounskou rodinou vnímáme jako zásadní zájem dítěte a věnujeme pozornost naplňování potřeb dítěte, posilujeme identitu dítěte.

Pěstouny podporujeme v porozumění chování a prožívání přijatých dětí.

Co vše je součástí naší spolupráce?

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY

Vzdělávání má formu pracovních sešitů, které pěstoun pročítá a vyplňuje doma.

Nepotřebuje k tomu PC ani připojení k internetu.

Edukativní text je doplněný otázkami a úkoly, odpovědi na ně pak slouží k ověření účasti.

Splněné vzdělávání je potvrzeno Osvědčením o absolvování Domácího vzdělávání.

PŘEMÝŠLÍTE O PĚSTOUNSTVÍ?

Chcete nahlédnout do světa náhradního rodičovství?
Zvažujete nabídnout domov dítěti, které nemůže vyrůstat ve své původní rodině?
Potřebujete podporu k tomu, abyste udělali další krok na Vaší cestě k pěstounství?
Chcete se ujistit, že je to správná cesta právě pro Vás?

Cesta k pěstounství může být dlouhá a nepřehledná. Chceme, aby každý krok na této cestě byl pro Vás srozumitelný a jasný.

Budeme Vám po ruce při:

Vašem rozhodování stát se pěstounem,

podání žádosti o pěstounskou péči,

 odborném posouzení krajským úřadem,

 kurzu přípravy,

 přijetí dítěte do péče.

Dáme Vám potřebné informace. Propojíme Vás se zkušenými pěstouny a s odborníky.
Kousek pěstounství s námi můžete prožít.

KONTAKT

Ing. Martina Šťastná / Mgr. Helena Kavanová / Bc. Marie Zahradníková

Pojďte po cestě pěstounství s námi!

Kontaktujte nás, osobní konzultace nabízíme v:
Jihočeském kraji – Helena Kavanová – tel. 723 752 223
a Pardubickém kraji – Martina Šťastná – tel. 606 654 957

PĚSTOUNI DO HNÍZDA .CZ